پیدا

گُلّـــــــی

درخواست حذف اطلاعات

آهنگ گلی را از و آرش پلی می کنم از پنجره ی اتاق به پیاده رو نگاه می کنم، به دختر چادری همسایه و ماشین پسر همسایه و موتور پر صدای مز فش درس هایم را می خوانم، هایی که قرار بوده ببینم را مرتب می کنم، کتاب هایی که از فائزه و زینب قرض گرفتم را جمع و جور می کنم با مریم قرار بیرون میذارم و به دایرکت های هما جواب میدهم، شعر های فروغ را می خوانم، با مامان می خندم و سر به سر بابا می گذارم، به ع هایی که گرفتم را نشان می دهم و با بچه ی پسر عمو بازی می کنم می بینی خیلی هم سخت نیست باز هم سعی می کنم به روی خودم نیاورم... پ.ن: نمی خواستم از تو جدا شم تو گلی توی گلخونه بودی