پیدا

هـــنوز رویــایــِ تو دنــبالــِ منـــِ

درخواست حذف اطلاعات


"«زندگی یه جعبه شکلاته، فارست هیچ وقت نمی دونی چی ازش نصیبت میشه» مامان همیشه روشی برای توضیح دادن مسائل داشت که من بتونم اونا رو بفهمم اون سرطان گرفته بود و در یه روز مرد یه کلاه که گل های کوچیکی روش بود براش یدم و این تمام چیزیه که در این باره برای گفتن دارم"